Program “Rejestrator”

 

Program “Rejestrator”  umożliwia rejestrację zdarzeń na wagach samochodowych jest również przystosowany do obsługi czujników ustawienia, sygnalizacji świetlnej i kamer. Zapis danych związanych z ważeniem może odbywać się automatycznie po ustabilizowaniu wagi lub przyciskiem przy wadze.

Wersja “Rejestrator GV” umożliwia dodatkowo współpracę z systemem rozpoznania rejestracji w celu automatycznego pozyskania nr rejestracyjnego i przypisania danych.

Program jest zintegrowany z programem “Waga Samochodowa”

 
 
Translate »